پرينت

جعبه مخصوص آینه های اپتیک

عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با ساتفاده از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد.

.جعبه مذکور  شرایط لازمی را برای نگهداری آینده های اپتیک  در وضعیت سالم و تامین عملکرد طولانی مدت آنان فراهم می آورد.

оптические зеркала

.بر کسی پوشیده نیست که شرکت های تولید کننده آینه های اپتیک مذکور هیچ وسیله ای برای نکهداری آنان به جز یک کیسه پلاستیکی را پیشبینی نکرده اند.

оптические зеркала

.عدم وسیله ای مخصوص نگهداری آینده های اپتیک به نوبه خود باعث سایش زودرس ابزارها و به وجود آمدن خراش ها و همچنین خراب شدن اتفاقی ابزار می گردد که با توجه به قیمت بالای آینه های اپتیک به هیچ وجه خوش آیند نیست.

оптические зеркала