پرينت

پایین بودن کیفیت ترمیمات آمالگامی، کمپزیتی و سرامیک فشرده

آمار نشان می دهد که در حالی که در فن ترمیم سازی دندان ها در بسیاری از موارد به روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی ترجیح داده می شود نتایج نهایی تعداد بسیاری از چنین ترمیمات مطلوب نمی باشند. (د.و. دادالیان، 2003؛ اه. پ. یاکوشچکینا، 2003؛ ام. وایز. 2005؛ ج. هایتد، 2005). بعد از انجام ترمیم سازی دندان ها با استفاده از مواد کمپزیتی احتمال به وجود آمدن عواقب منفی مثل تغییر رنگ پلمب، رنگ آمیزی حاشیه ای در مرز "مینای دندان - مواد کمپزیتی" و نقض اتصال حاشیه ای وجود دارد. (اس. ای. ولواچ. 2002؛ ام. وایز. 2005). نتایج تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شد گواه بر پایین بودن کیفیت روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی می باشد به گونه ای که با گذشت نیم سال بعد از انجام ترمیم سازی 30 درصد، بعد از یک سال 50 درصد و بعد از دو سال حدود 60 درصد پلمب های نصب شده از کار می افتند. (او. و. بروفسکی، 2001؛ آ. ای. نیکولاف، ال. ام. تسپوف، 2004). در طول سه سال تعدد نقض اتصال حاشیه ای 31.5 درصد و تعدد پیدایش پوسیدگی عودکننده دندان 46.12 درصد تشکیل می دهد.

 

керамическая реставрация

керамическая реставрация

керамическая реставрация

керамическая реставрация

جایگزین معاصر ترمیمات کمپزیتی مستقیم تولید آزمایشگاهی پروتزها می باشد. در راستای ارتقاع سطح دقت، اطمینان و تامین خصوصیات بیومکانکی مطلوب ترمیمات بر اساس برنامه های رایانه ای با استفاده از روش فرزکاری، سیستم های صیقل دهی ترمیمات سرامیک نظیر سیستم های CAD\/CAM - Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing (طراحی خودکار/ تولید خودکار) طراحی شدند. گفتنی است که علت اصلی طراحی سیستم های مذکور سختگیرانه تر شدن الزامات نسبت به عملکرد، سازگاری طبیعی و زیبایی میکروپروتزهای دندان های جویشی و همچنین پایین بودن میزان استحکام و سازگاری طبیعی مشکوک سایر مواد کاربردی از جمله آمالگام، کمپزیت ها و آلیاژهای مختلف فلزات می باشد. (ان. ان. مالگینوف، 2003).