پرينت

انجام ترمیمات دندان ها با توجه به روابط متقابل اکلوژنی

در واقع برای بسیاری از کارشناسان  ضرورت در نظر گرفتن ویژگی های اکلوژن استاتیک و دینامیک در حین انجام ترمیمات جزئی در سطح اکلوژنی و به خصوص  نادیده گرفتن چنین ویژگی ها در حین نصب کردن پلمب های ساخته شده از موادی همچون کمپوزیت ها، آمالگام و یا سیمان شیشه ای آینومری از جمله بحث برانگیزترین مسائل امروز به شمار می آید. علاوه بر این ترمیماتی که از لحاظ اکلوژنی فاقد کیفیت مناسب می باشند موجب پیدایش عواقب ذیل می گردند:

 

  • عدم تعدل اکلوژن;
  • فشار بیش از حد . آسیب زا بر بافت های دندان و پریودنتیوم;
  • تخطی از خط سیر آرواره پائین;
  • دندان قروچه.

تجربه تخصصی من نشان می دهد که حتی در صورت انجام دادن ترمیمات جزئی در سطح اکلوژنی نظارت بر روابط متقابل اکلوژنی استاتیک و دینامیک امر ضروری می باشد.

این هم نمونه ای از تجربیات من می باشد.

T-scanT-scan

در تصاویر فوق قوس های دندانی بالا و پایین بیمار به نمایش گذاشته شدند.

در دهان بیمار شش تا ترمیم آمالگامی و همچنین یک ترمیم ساخته شده از سیمان شیشه ای آینومر مشهود می باشد.

نتایج آزمایش بالینی ( AHLERS M.O. , JACKSTAT H. O. 1998 )

"معاینه هامبورگ"

T-scan

T-scanT-scan

اکلوژن آسیب زا گریزنده از مرکز (اسنتریک)

 نتایج این آزمایش نشان دادند که در رابطه با مورد فوق یکی از شش تا علامت مثبت مشهود می باشد که از لحاظ کارکردی به عنوان اکلوژن  سالم به حساب می آید اما در عین حال نیازمند انجام آزمایشات ابزاری کارکردی یعنی ثبت  حرکات آرواره پایین با استفاده از قوس مقابل الکترونیک ( ArcusDigma ( KaVo و بررسی کمپیوتری اکلوژن  T-Scan III  است. 

T-scanT-scan

موقعیت حداکثر فیمابین برآمدگی ها (سمت چپ) و پروتروژن (سمت راست)

T-scanT-scan

لاتراتروژن راست (سمت چپ) و لاتراتروژن چپ

نتایج به دست آمده نشان می دهند که علاوه بر اینکه اکلوژن دینامیک و استاتیک دچار نقض گردید همچنین موانع فعال و غیر فعالدر سطح آن به وجود آمدند بررسی کارکردی و Arcus Digma  تحلیل مدل های دستگاه شبیه سازی حرکات آرواره پائین همچنین به عنوان اقدامات اضافی به عمل آمدند.

T-scan

T-scanT-scan

بعد از انجام شدن آزمایش مقایسه ای الکترونیک موقعیت های آرواره پایین مشخص گردید که در جابه جایی سرهای مفصلی در حین گذر از تناسب مرکزی به اکلوژن مرکزی نواقضی به چشم می خورند.

نتایج بررسی حرکات آرواره پائین با استفاده از قوس مقابل الکترونیک Arcus Digma همچنین موجود بودن نواقض را تائید کردند.

T-scan

T-scan

تحلیل داده های دریافت شده بر اثر تشخیص کارکردی و بررسی دقیق کمپیوتری اکلوژن گواه بر موجود بودن نواقض اکلوژنی ناشی از ترمیمات با کیفیت پائین می باشد. 

به جای پلمب های آمالگامی و پلمب ها از سیمان شیشه ای آینومری ترمیمات سرامیک CEREC نصب شدند.

 T-scanT-scan

تراشه ها و سایش دندان های سانترال با احتساب اکلوژن دینامیک و همچنین شکل گیری جهت دهنده مقابل مناسب بازسازی گردید.

T-scanT-scan

T-scanT-scan

T-scanT-scan

T-scanT-scan

T-scanT-scan

در نتیچه انجام ارزیابی وضعیت اکلوژن با استفاده از T-Scan معلوم گردید که در حال گذر از تناسب مرکزی به اکلوژن مرکزی تماس های زودرس (منحرف کننده) مشاهده می شوند.

T-scan

جهت برطرف ساختن تمام موانع مذکور کاپای مخصوص اکلوژن "عینک اکلوژنی" برای بیمار طراحی شد و با استفاده از این ابزار وضعیت اکلوژن به طور مکرر و تا بهینه سازی کامل آن مورد ارزیابی قرار می گرفت

اکلوژن بعد از پایان یافتن مرحله تطبیق

T-scanT-scan

موقعیت حداکثر فیمابین برآمدگی ها

T-scanT-scan

لاتراتروژن چپ

T-scanT-scan

لاتراتروژن راست

T-scanT-scan

پروتروژن

نتایج به دست آمده گواه بر این می باشند که اکلوژن با حمایت متقابل بر اساس شاخص های ذیل بهینه سازی گردید:

 

  1. تفاوت میان تناسب مرکزی و اکلوژن مرکزی به بیش از 1 میلیمتر تجاوز نمی کند

  2. در حالت لاتراتروژن تماس ها در دندان های کانین همزمان با جدا شدن کامل دندان های طرف های فعال و غیرفعال شکل می گیرند;
  3. در حالت پروتروژن جهت دهنده پیش آرواره ای همزمان با ایجاد تماس ها در دندان های پیشین و جدا شدن کامل سایر دندان ها شکل می گیرند.

در پایان این بخش باید گفت که بازسازی اکلوژن کارکردی با کمترین میزان دخالت با موفقیت به انجام رسید که به نوبه خود با گرایشات پزشکی معاصر تطابق کاملی دارد. تمام بافت های سالم دندان تا حداکثر حفظ، نواقض موجود با استفاده از اینله های ریز برطرف و دندان های پیشین بدون هیچ گونه نیازی به صیقل دهی آنان ترمیم شدند. انجام ترمیمات با احتساب اکلوژن دینامیک و استاتیک در واقع یکی از آن رویکردهای مؤثری می باشد که با استفاده از آن می شود چنین عامل حیاتی در دندان پزشکی مثل  فشار بر دندان ها، بافت های پارادونت و سیستم عصبی و عضلانی را بهینه سازی نمائیم که همچنین به نوبه خود نتیجه مطلوب و طولانی مدت کارکردی و استتیک را برای شما تضمین می نماید.