پرينت

بهسازی وضعیت کارکردی دندان ها

برای بسیاری از علاقمندان مسئله وضعیت کارکردی دندان و جزئیات آن مسئله بسیار جالب و قابل توجه می باشد.

هر گونه اکلوژن و حتی ایدال ترین انواع آن هم احتیاج به نظارت و انجام تصحیحات با میزان مختلف دخالت جراحی از جمله دخالت مستقیم، دخالت با میزان پایین و همچنین تصحیحات فاقد دخالت جراحی دارد (برای اینکه موضوع فوق برای خوانندگان عزیز بیشتر مشخص شود می توان گفت که نظارت و تصحیح منظم اکلوژن با نظارت و و تنظیم مکانیزم تراز چرخ های ماشین شباهت فراوانی دارد). ناگفته پیداست که از دست دادن قابل توجه بافت های سخت دندان منجر به به وجود آمدن نواقص مورفولوژیک  و کارکردی  و در آینده به توسعه تغییرات شکلی پایدار در دستگاه دندانی- آرواره ای می گردد. در حین انجام ترمیمات می بایست هر دندانی را به عنوان عنصر لاینفک تمام دستگاه دندانی - آرواره ای بررسی نمود و از این رو وضعیت کارکردی هر دندان همین طور می بایست در مجموعه ارزیابی شود.

окклюзия зубов

انتخاب غیرمناسب ماده پلمب جهت رفع نواقص با توجه به فشارهای زیاد جوشی که بر این قسمت رده دندان ها اعمال می شود از جمله دلایل اصلی تخریب دندان های جویشی می باشد. روش پلمب گذاری که قبل از همه چیز هدف جلوگیری از گسترش روند بیماری  در بافت های سخت دندان را دنبال می نماید از نظر اکلوژن  سالم  نمی تواند شکل و امکانات کارکردی دندان های جویشی را به طور کامل ترمیم نماید.

окклюзия зубов

بدین دلیل در دندان پزشکی ارتوپدیک معاصر روش ترمیم سازی و رفع نواقص بافت های سخت دندان از طریق نصب اینله ها روشی ملایم و دارای چشم انداز خود به نظر می رسد. بازسازی کامل شکل طبیعی دندان و کارکرد دستگاه جویشی، شکل دهی مناسب تماس های اکلوژنی و آپروگزیمال، میزان بالای استحکام و کارآیی از نظر بازسازی شکل طبیعی دندان و همچنین تامین عمر مفید طولانی مدت از جمله آن مزیت های قابل توجه و انکار ناپذیر انله ها می باشد. 

تامین کردن کارآیی بالای روش ساخت و نصب میکروپروتزها مسلزم انتخاب صحیح و درست دستور العمل ها و طی شدن دقیق تمام مراحل بالینی و فناوری روش مذکور می باشد. مسلم است که در صورت نداشتن دسترسی به تجهیزات و ابزارهای مناسب انجام درست چنین کار مسیر نیست.

ارزیابی و تحلیل ترمیمات با کیفیت پایین که بدون احتساب اکلوژن دینامیک و استاتیک با استفاده از سیستم T-Scan |||  (Tekscan) Arcus Digma KaVo و دستگاه الکترومیوگراف نشان داد که هم به ترمیمات نصب شده و هم به دندان هایی که مورد چینین ترمیم سازی قرار گرفته بودند فشار آسیب زای قابل توجه اعمال می شد. علاوه بر این در محل هایی که مورد ترمیم قرار گفته بودند تغییرات شکل اکلوژنی و جابه جایی ریز دندان ها و همچنین نواقص در سیستم عصبی و عضلانی شناسایی شدند.

بر در نظر گرفتن موارد فوق الذکر به این نتیجه دست می یابیم که قبل از انجام ترمیم سازی توسط اینله های ریز بررسی و عادی سازی سیستماتیک اکلوژن و همین طور جایگزینی ترمیمات ازکار افتاده با ترمیمات کارکردی و دارای میزان بالای زیبایی و سازگاری طبیعی امری ضروری و حیاتی می باشد.

در راستای دستیابی به فشار مناسب بر دندان ها می بایست جهت شکل دهی تماس های درزها و برآمدگی ها و تماس های برآمدگی ها و حاشیه های دندان و همچنین برای شکل دهی جهت دهنده های کارآمد بدون اینکه موانعی در طرف های فعال و غیرفعال ایجاد شوند تلاش نمود. همچنین لازم به ذکر است که ایجاد تناسب های مطلوب اکلوژنی در برخی از موارد مستلزم بهینه سازی قبلی شکل سطوح اکلوژنی، تعدیل رده دندان ها و شکل دهی جهت دهنده های مناسب امر ضروری است.