پرينت

اینله های تمام سرامیک

cerec 3من به عنوان ک متخصص در زمینه دندان پزشکی بخش عمده ای از فعالیت های علمی و بالنی خودم را برای طراحی و بهینه سازی روش ها، ابزارها و تجهیزات موجود در زمینه نصب میکروپروتزها و تولید پروتزهای تمام سرامیک ضمن رعایت اصول کمترین میزان دخالت جراحی و در هر گونه شرایط (حتی با وجود کمنرین نواقص تاج دندان در محل های مختلف) اختصاص داده ام. دلیل اصلی چنین توجه به مسائل فوق این است که در عرف بالینی معاصر جهت رفع نواقص بافت های سخت دندان  به روش ترمیم سازی مستقیم با استفاده از کمپزیت ها و پروتزهای سرامیک آزمایشگاهی متوسل می شوند.

پرينت

انجام ترمیمات دندان ها با توجه به روابط متقابل اکلوژنی

T-scan III_3

در واقع برای بسیاری از کارشناسان  ضرورت در نظر گرفتن ویژگی های اکلوژن استاتیک و دینامیک در حین انجام ترمیمات جزئی در سطح اکلوژنی و به خصوص  نادیده گرفتن چنین ویژگی ها در حین نصب کردن پلمب های ساخته شده از موادی همچون کمپوزیت ها، آمالگام و یا سیمان شیشه ای آینومری از جمله بحث برانگیزترین مسائل امروز به شمار می آید. علاوه بر این ترمیماتی که از لحاظ اکلوژنی فاقد کیفیت مناسب می باشند موجب پیدایش عواقب ذیل می گردند:

پرينت

گیره های آینه های اپتیک

mirror holder2.استفاده از گیره های آینه های اپتیک علاوه بر اینکه  قراردهی آینه ها  را در دهان بیمار راحت تر می سازد، همچنین از باقی ماندن اثر انگشت جلوگیری می نماید و احتمال افادن آینه روی زمین را کاهش می دهد.

پرينت

پایه مخصوص آینه های اپتیک

mirrors_stand

.با استفاده از پایه مخصوص آینه های اپتیک می شود تمام آینه های لازمی را در یک جای راحت قرار  داد و همچنین سرعت استفاده ازآنان را افزایش بخشید. همچنین قابل ذکر است که با در اختیار داشتن پایه مذکور احتمال به وجود آمدن خراش ها روی سطح آینه و همچنین احتمال افتادن آنان روی زمین کاهش می یابد.

عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با ساتفاده از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد..

پرينت

جعبه مخصوص آینه های اپتیک

box_mirrors

.عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با استفاده  از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد.